0 236 654 44 34
YAKINDAKİ ETKİNLİKLER:
ENGELLİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 12.29’u sayıları 8.5 milyonu bulan engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır (Türkiye Özürlüler Araştırması 2002). Engelli vatandaşlarımızın, başkalarının yardımına muhtaç olmadan kendi kendilerine yetebilmelerinin sağlanması, fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve topluma üretici bireyler olarak kazandırılmaları büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla; engellilerin psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çeşitli düzenlemeler sağlık alanınında da hızlı bir ilerleme kaydetmektedir.

 

Sağlık hizmetlerinin koruyucu ve önleyici boyutundan hareketle,  sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlarımızda  toplumun bilgilendirilmesi amacıyla engelliliğin  önlenmesinden başlayarak, engelli bireylerin engelleriyle birlikte iyi bir hayat sürdürebilmeleri ve ailelerinin bilgilendirilmesi konusunda psiko-sosyal, ekonomik ve fiziksel anlamda yapılan tüm düzenlemeler ilgili mevzuatlarda belirtilmiştir.


            Böylece bireylerin, toplumun ve özel ihtiyaç grubunda yer alan kişilerin sağlık hizmetlerinden, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden engelli kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda konu olan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve engelli vatandaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi için 04.12.2002 tarih ve 2002/128 sayılı genelgenin hükümleri titizlikle uygulanmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda hayata geçirdiğimiz bu uygulamaları özetle şöyle sıralayabiliriz.

 

 • Özürlü sağlık kurulu raporlarının sadece yetkili sağlık kuruluşlarından verilerek engellilerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve raporların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve doğru olarak doldurulması sağlanmaktadır.
 • Sağlık hizmetlerinin sunulduğu iç ve dış mekanlar mimari ve çevresel açıdan (yürüyüş rampaları, tutunma barları lavabo banyo tuvalet v.s gibi) engellilere  ve   onların kullandıkları araçlara uygun olarak planlanlanmakta ve engellilerin rahat hareket etmeleri sağlanmaktadır.
 • engelli personel ve engelli hastaların araçları için  imkanlar ölçüsünde sağlık kuruluşlarının otoparkında yer ayrılmaktadır.
 • Sağlık kuruluşlarında büyük ölçüde özürlü asansörü bulunmaktadır ya da kolaylık sağlanmaktadır.
 • Genelge doğrultusunda poliklinik muayenelerinde genel hizmeti aksatmayacak şekilde özürlüler, gaziler, şehit ve gazi dul yetimleri,65 yaşını doldurmuş muhtaç ,güçsüz ve kimsesizlere öncelik tanınmaktadır ve bu öncelikleri belirten tabelalar kolayca görülebilir yerlere asılmaktadır.
 • Engelli ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştırmak özel durumlarına uygun kolaylıklar sağlamak (oturarak kayıt işlemlerini yapması gibi) ve kendileriyle ilgili işlemlerde  yardımcı olmak üzere refakatçi personel tahsis edilmesi yaygınlaştırılmaktadır.
 • Engelli ve kimsesiz hastaların başka bir sağlık kuruluşuna sevki gerektiğinde bulunduğu sağlık kuruluşu imkanları ölçüsünde  transferi gerçekleştirmektedir.
 • Özel ihtiyaç grubunda yer alan (engelli, yaşlı, şiddet mağduru çocuk ve kadın gibi) gruplara hizmet sunumunda dikkat edilecek hususlar hakkında personelin hizmet içi eğitim süreçleri yaygınlaştırılmaktadır.
 • Engelli bireylere hizmet veren tüm sağlık kurumlarında engellilerin durumlarına uygun olarak mağduriyetlerine meydan vermeyecek her türlü tedbirin alınmasındaki hassasiyet tüm sağlık personeline aittir. Sosyal servis ve hasta hakları birimleri engellilerin ve yakınlarının savunucusu durumundadır.
 • 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyaç duyan engelli bireylere de hizmet sunulmaktadır. Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının engellinin evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amaçlanmaktadır.
 • İl Sağlık Müdürlüğünün de katılım ve katkılarıyla “Özürlü Hakları Kitapçığı” oluşturulmuştur. Engelli bireylerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri ve ihtiyaç duyulan hizmetlere yönlendirilmeleri konusunda sağlık personeline rehber olması, engelli ve engelli yakınına verilmesi amacıyla söz konusu kitapçık ilimizde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılmaktadır.